Dự Án

DỊCH VỤ MUA SẮM, CHẾ TẠO KHUNG BẢO VỆ MẶT BÍCH CHO SVĐN VÀ NCS2 PL2

THÔNG TIN DỰ ÁN

Vị trí: Workshop Đức Tùng

Chủ đầu tư:  POS

Hợp đồng thi công số: 

Hạng mục thi công: 

  • Mua sắm chế tạo khung bảo vệ mặt bích cho giàn khoan SVĐN và NCS2 PL2

Năm thi công: 2020