Dự Án

BẢO TRÌ- BẢO DƯỠNG - CHỐNG ĂN MÒN TẠI GIÀN SƯ TỬ ĐEN WHP-A VÀ B ( CỬU LONG JOC)

THÔNG TIN DỰ ÁN

Vị trí: GIÀN SƯ TỬ ĐEN WHP-A VÀ B

Chủ đầu tư:  CỬU LONG JOC

Hợp đồng thi công số: 

Hạng mục thi công: 

  • BẢO TRÌ- BẢO DƯỠNG - CHỐNG ĂN MÒN TẠI GIÀN SƯ TỬ ĐEN WHP-A VÀ B ( CỬU LONG JOC)

Năm thi công: 2020