Dự Án

Bắn cát phun sơn các kết cấu và đường ống của Spools and Installation aids Cho dự án Phong Lan Dại (PLD-SS7)

THÔNG TIN DỰ ÁN

Vị trí: POS Workshop, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chủ đầu tư:  Công ty Rosneft Vietnam B.V

Hợp đồng thi công số:  MDV/LĐBD/18/031

Hạng mục thi công: Bắn cát phun sơn các kết cấu và đường ống của Spools and Installation aids Cho dự án Phong Lan Dại (PLD-SS7) 

Năm thi công chế tạo: 2018