Dự Án

Bảo dưỡng và sửa chữa cơ khí giàn khoan Hakuryu 5

THÔNG TIN DỰ ÁN

Vị trí thi công: Giàn khoan Haryku (H5) - Nhật Bản

Chủ đầu tư: PV ShipYard

Hợp đồng thi công số: 

Hạng mục thi công: Bảo dưỡng và sửa chữa cơ khí giàn khoan Hakuryu 5

Năm thi công chế tạo: 2018