Dự Án

Chế tạo lắp đặt nhà xưởng, lan can, sửa chữa hàng rào tại Nam Côn Sơn Pipeline

THÔNG TIN DỰ ÁN

Vị trí: Tại nhà máy xử lý khí Nam Côn Sơn Pipeline, tỉnh lộ 44, xã An Ngãi, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chủ đầu tư:  Nam Côn Sơn Pipeline

Hợp đồng thi công số: 

Hạng mục thi công: Chế tạo lắp đặt nhà xưởng, lan can, sửa chữa hàng rào tại Nam Côn Sơn Pipeline

Năm thi công: 2018