Dự Án

CHẾ TẠO MÁY BAY MÔ HÌNH(TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN AN TOÀN VIETSOVPETRO)

THÔNG TIN DỰ ÁN

Vị trí: Hẻm 15 Phước Thắng, Phường 12, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chủ đầu tư:  Trung tâm huấn luyện An toàn Vietsovpetro

Hợp đồng thi công số: 

Hạng mục thi công: Chế tạo và lắp đặt hoàn thiện máy bay mô hình

Năm thi công chế tạo: 2017