Dự Án

CHỐNG ĂN MÒN CHO CONDUCTOR

THÔNG TIN DỰ ÁN

Vị trí thi công: Tại Workshop của Công ty Đức Tùng, 176 Lê Quang Định, P.9, TP.Vũng Tàu.

Chủ đầu tư: PTSC Offshore Services

Hợp đồng thi công số: 

Hạng mục thi công: Chống ăn mòn cho conductor.

Năm thi công chế tạo: 2015