Dự Án

Chống ăn mòn cho kết cấu nhà xưởng PEB Steel

THÔNG TIN DỰ ÁN

Vị trí: Tại xưởng chống ăn mòn  176 Lê Quang Định, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chủ đầu tư:  PEB Steel

Hợp đồng thi công số: 

Hạng mục thi công: Bắn bi chống ăn mòn cho kết cấu nhà xưởng PEB Steel

Năm thi công: 2018