Dự Án

CUNG CẤP THÉP ỐNG, GIA CÔNG CHẾ TẠO CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC BAKHENG (CAMPUCHIA)

Vị trí: NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC BAKHENG (CAMPUCHIA)

Chủ đầu tư: VINCI Construction

Hạng mục thi công: 

  • CUNG CẤP THÉP ỐNG, GIA CÔNG CHẾ TẠO CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC BAKHENG (CAMPUCHIA)

Năm thi công: 2022