Dự Án

CUNG CẤP VẬT TƯ, GIA CÔNG LẮP ĐẶT CHO THAY THẾ MÁI TOLE SILO CLINKER TẠI TRẠM NGHIỀN THỊ VẢI

Vị trí: NHÀ MÁY XI MĂNG INSEE (THỊ VẢI)

Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)

Hạng mục thi công: 

  • CUNG CẤP VẬT TƯ, GIA CÔNG LẮP ĐẶT CHO THAY THẾ MÁI TOLE SILO CLINKER TẠI TRẠM NGHIỀN THỊ VẢI

Năm thi công: 2022