Tin tức

ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THAY ĐỔI LẦN 3

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ

ĐỨC TÙNG

Trụ sở chính - Văn phòng - Xưởng 1: Xưởng gia công chế tạo cơ khí: 776 Bình Giã, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Xưởng 2: Xưởng chống ăn mòn: 176 Lê Quang Định, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 02543.3812024           Fax: 02543.616525

Email: company@ductung.com.vn  Website: www.ductung.com.vn

Vốn điều lệ: 16.000.000.000 đồng

Đại diện theo pháp luật và chủ sở hữu của công ty: Ông Phạm Đức Tùng

Chức danh: Giám đốc