Dự Án

Gia công chế tạo, lắp đặt buồng đốt ống khói nhà máy xi măng INSEE

THÔNG TIN DỰ ÁN

Vị trí: Nhà máy xi măng INSEE

Chủ đầu tư:  Xi măng INSEE

Hợp đồng thi công số: 

Hạng mục thi công: 

  • Hạng mục Gia công chế tạo, lắp đặt buồng đốt ống khói nhà máy xi măng INSEE

Năm thi công: 2020