Dự Án

GIA CÔNG CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT NHÀ XƯỞNG + HỆ THỐNG CẨU TRỤC CHO CÔNG TY APDS (KCN ĐÔNG XUYÊN)

THÔNG TIN DỰ ÁN

Vị trí: KCN ĐÔNG XUYÊN

Chủ đầu tư:  APDS

Hợp đồng thi công số: 

Hạng mục thi công: 

  • GIA CÔNG CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT NHÀ XƯỞNG
  • HỆ THỐNG CẨU TRỤC

Năm thi công: 2021