Dự Án

Gia công, chế tạo, ngáng cẩu 25 Tấn

THÔNG TIN DỰ ÁN

Vị trí thi công: Công ty TNHH DV&TM Cơ khí Đức Tùng

Chủ đầu tư: Mekong Sling

Hợp đồng thi công số: 

Hạng mục thi công: Gia công, chế tạo, sơn chống ăn mòn cho ngáng cẩu 25 Tấn

Năm thi công chế tạo: 2019