Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

      

 CÔNG TY TNHH DV & TM CƠ KHÍ ĐỨC TÙNG

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

       Chính sách chất lượng Công ty là tôn chỉ, mục đích và là định hướng cho mọi hoạt động lâu dài, bền vững của Công ty. Đây đồng thời là tầm nhìn về chiến lược để mọi thành viên có thể định hướng trong tương lai.

Chính sách chất lượng của Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Cơ Khí Đức Tùng như sau:

“ĐỐI TÁC TIN CẬY – RELIABLE PARTNETR”

1 - Đức Tùng trở thành một trong các nhà cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí hàng đầu Việt Nam.

2 - Luôn thỏa mãn khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng & tư vấn các giải pháp.

3 - Cam kết giữ mối quan hệ lâu dài đối với nhà cung cấp trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.

4 - Duy trì và đào tạo phát triển nghề  nghiệp cho toàn thể nhân viên.

5 - Gìn giữ mối quan hệ công chúng để duy trì và tạo dựng thương hiệu Cơ Khí Đức Tùng.

    Để thực hiện chính sách, Ban Giám Đốc Công ty đã đề ra mục tiêu cho từng giai đoạn cụ thể và có những cải tiến liên tục nhằm thúc đẩy Công ty phát triển ngày càng vững mạnh.

   Giám Đốc đảm bảo cung cấp, đáp ứng các nguồn lực cần thiết, hỗ trợ, và tương tác các quá trình. Đồng thời có trách nhiệm truyền đạt, triển khai cho mọi người trong Công ty hiểu rõ các chủ trương, chính sách, tạo điều kiện để mỗi người có thể phát huy tối đa năng lực của mình nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành các mục tiêu, đảm bảo cho mọi hoạt động của Công ty diễn ra một cách xuyên suốt, đồng bộ và hiệu quả.

Ngày 02 tháng 01 năm 2018.

GIÁM ĐỐC