Dự Án

Sửa chữa, bảo dưỡng chống ăn mòn cho Giàn khoan Haryku (H5)

THÔNG TIN DỰ ÁN

Vị trí thi công: Giàn khoan Haryku (H5) - Nhật Bản

Chủ đầu tư: PV ShipYard

Hợp đồng thi công số: 

Hạng mục thi công: Sửa chữa, bảo dưỡng chống ăn mòn cho Giàn khoan Haryku (H5)

Năm thi công chế tạo: 2018